Samtliga diplomerade matställen och personligheter sen 2010

Det finns eldsjälar runt om i Värmland som jobbar målmedvetet för att skapa lokalt präglade matupplevelser – i allt från husmanskost till exklusiv fine dining till skogslagad mat. Vi vill stötta dessa företagare! Det gör vi genom att diplomera till ”Utmärkt Partner till Värmlandsmat”. Vårt mål är att diplomera så många företag som möjligt samt att sprida intresset och kunskapen kring deras arbete.

De första diplomeringarna skedde 2010 och fler har tillkommit varje år. En diplomering gäller för en kökschef och ett matställe tillsammans. Slutar kökschefen upphör diplomeringen tills ny kökschef diplomerats.

Nedan visas samtliga som någonsin diplomerats.