Länsmansgården

Länsmansgården
Marianne Krönsjö & Eva Thorsson

Ulvsby Herrgård, Ulvsby
686 93 SUNNE
Telefon:0565 – 140 10

”Selma döpte gården till Länsmansgården i Gösta Berlings saga. Här vårdar de ömt sin kulturhistoriska miljö och serverar mat av yppersta kvalitet rik på värmländsk tradition”