Quality Hotel Selma Lagerlöf

Quality Hotel Selma Lagerlöf
Henrik Lööv, Madeleine Kringerås

Ekebyvägen 1
686 35 Sunne
Tel: 0565-68 88 00

”I hjärtat av Fryksdalen ligger Quality hotel Selma Lagerlöf. Ett välkänt hotell som strävar efter att utveckla samarbetet mellan lokala matproducenter och de som skapar måltiderna. Med utsikt över sjön Fryken serveras måltider med närodlad helhetstanke. Mat som speglar kulturen och miljön i Värmland.”