Diplomerade matpersonligheter

Följande matpersonligheter har blivit utsedda till ”Utmärkt partner” till Värmlandsmat. De personer som blivit diplomerade behåller sin utmärkelse utan någon återkommande ”kontroll”.

Diplomerade matpersonligheter

Följande matpersonligheter har blivit utsedda till ”Utmärkt partner” till Värmlandsmat. De personer som blivit diplomerade behåller sin utmärkelse utan någon återkommande ”kontroll”.