Diplomerade matpersonligheter

Följande matpersonligheter har blivit utsedda till ”Utmärkt partner” till Värmlandsmat. De personer som blivit diplomerade behåller sin utmärkelse utan någon återkommande ”kontroll”.