Stödmedlem – privatpersoner

Värmlandsmat är en ideell förening som främjar småskalig livsmedelsproduktion i Värmland. Föreningen har drygt 40 producenter som medlemmar. Vi står bakom en hållbar samhällsutveckling, och vill vara aktiva i att verka för att livsmedel...