Stödmedlem – privatpersoner

Värmlandsmat är en ideell förening som främjar småskalig livsmedelsproduktion i Värmland. Föreningen har drygt 40 producenter som medlemmar. Vi står bakom en hållbar samhällsutveckling, och vill vara aktiva i att verka för att livsmedel produceras med fokus på identitet och kvalitet.

Medlemmarna samarbetar kring gemensamma marknadsaktiviteter, försäljning, logistik mm. Föreningen arrangerar under säsong en del marknader. Föreningen samarbetar också med ”Smaka på Värmland” och med Nifa  (affärsutveckling för matproducenter i Värmland).

Stödmedlem

Privatpersoner kan bli stödmedlemmar och på så sätt bidra till fortsatt stöd till småskalig produktion i Värmland. Avgiften för stödmedlemmar är 100 SEK per år och sätts in på Plusgiro 209530-5. Ange namn och mail-adress.