Värmlandsmat

Föreningen Värmlandsmat är en ideell förening som främjar småskalig livsmedelsproduktion i Värmland. Ett 40-tal producenter som tillverkar lokalproducerad mat i Värmland är medlemmar. Läs mer om föreningen.

Just nu är det julmarknadstider – se kalender för aktuella datum. Du kan också handla lokalproducerat via REKO-ring – även datum för dessa finns i kalendern.