Så fort tar maten slut

Denna information kommer från LRF Västra Sverige.

————————

Mjöl, morötter och socker är de enda livsmedel vi är självförsörjande på…

Därför har vi varit naiva i överkant.

Så fort tar maten slut om krisen kommer.

För trettio år sedan kunde Sverige till 100 procent försörja sin befolkning på mat, bortsett från kaffe, te, bananer etcetera. Idag handlar det om bara tre livsmedel: mjöl, socker och morötter.

Det är alarmerande. Det militära försvaret stärks med miljarder i vårens budget. IT- och el-säkerheten debatteras. Men tillgången på mat, det mest basala, får knappast någon plats alls i diskussionen om Sveriges sårbarhet i en allt osäkrare omvärld. Och ändå är – hör och häpna – varannan tugga vi äter importerad, beroende av öppna gränser, fred och en fungerande handel.

I början av 1990-talet producerade Sveriges bönder 75 procent av livsmedlen. 2019 är självförsörjningsgraden i snitt bara 50 procent, den lägsta i EU. En produktion som också står och faller med import av bensin och diesel, utsäde, växtskyddsmedel, reservdelar med mera.

När Sverige gick med i EU avvecklade vi de cirka 200 beredskapslager för livsmedel då fanns utspridda i hela landet. Idag är livsmedelsbutikernas matvaror i princip den enda föda som står oss till buds – om vi blir avspärrade från omvärlden. Mat som skulle räcka i ungefär tio dagar enligt en rapport från Civilförsvarsförbundet. Jämför med Finland som har 80 procent självförsörjning och beredskapslager för ett halvår.

Låt oss erkänna: Vi svenskar – utan krigserfarenhet i närtid – har varit naiva i överkant. Det är nu hög tid att ändra på detta och använda Sveriges extremt goda förutsättningar att producera minst 70, kanske på sikt 80 procent av våra baslivsmedel själva.

Varför ska vi till exempel importera 30 procent av potatisen när vi har utmärkta potatisjordar (1988 var vi helt självförsörjande och exporterade dessutom 10 procent av skörden)? Varför ska vi importera 50 procent av nötköttet när vi har EU:s klimatsmartaste produktion – och hundratusentals hektar naturliga betesmarker som snabbt förbuskas och förlorar sin biologiska mångfald när alltför få djur betar i dem? Varför ska vi importera 30 procent av fläsket (år 2000 var vi 100 procent självförsörjande) – när vi har EU:s friskaste grisar?

Vår sårbarhet är inte det enda argumentet för att öka Sveriges egen produktion av grönsaker, potatis, gris, kyckling, kor, får och lamm. Vi bidrar därmed också till en mer hållbar global utveckling, mindre klimatpåverkan och en levande svensk landsbygd. Och kanske 30 000 nya jobb.

Kommunerna har enligt svensk lag det yttersta ansvaret för att säkra livsmedelsförsörjningen. Bohuskommunerna som redan samarbetar smidigt kring transportfrågorna borde även agera för en långsiktigt hållbar matpolitik!

Stefan Edman

https://www.bohuslaningen.se/åsikt/ledare/därför-har-vi-varit-naiva-i-överkant-1.14006519