Mor Carins på REKO-ring v 3

Mor Carins deltar i REKO-ring i Kristinehamn och Karlstad v 3.