Torfolks gårdsbutik åter öppen

Den 12 januari 2017 öppnar Torfolk Gård sin gårdsbutik igen. Ordinarie öppettider är torsdag-fredag 15.00-18.00 och lördagar 12.00-15.00. För mer information se hemsidan.

.