Lillängens Gård

Lillängens Gård

Fjällko-kött. Inga gifter, ingen konstgödsel. Våra djur går ute på bete hela sommarsäsongen, och vintertid äter de hö från samma hagar.   – Kajsa och Stig Andersson, By 124, 686 93 Sunne, 0565-137 21, 070-298 58 78

Hemsida:

Mail:

Köttet slaktas hos Dahlbergs i Brålanda, styckas och packas hos Lundgrens chark utanför Sunne. Välhängt, vaccat och fryst; ett mycket fint, marmorerat kött av bästa kvalitet.

Säljs på REKO-ring.