Om föreningen Värmlandsmat

potatisSH

Värmlandsmat är en ideell förening som främjar småskalig livsmedelsproduktion i Värmland. Föreningen har drygt 40 producenter som medlemmar. Lista över alla producenter som är medlemmar.

Medlemmarna samarbetar kring gemensamma marknadsaktiviteter, försäljning, logistik mm. Föreningen arrangerar under säsong en del marknader. Föreningen samarbetar också med ”Smaka på Värmland” och med Nifa (affärsutveckling för matproducenter i Värmland).

  • Kontaktperson och ordförande; Elsa Lund Magnussen Tel 070-562 12 14 eller E-mail: info@lindaslamm.se
  • Sekreterare: Anna Wilén
  • Kassör: Konstantin Messmer
  • Suppleant: Kenneth Greek

Styrelsen beslutar om nya medlemmar som ska uppfylla vissa kriterier.

Kriterier för medlemsskap

a. Verksamheten skall bygga på en värdegrund av identitet, tydlighet, uppriktighet, äkthet, genuinitet och kvalitet. Detta gäller primärproducenter, mathantverkare och andra småskaliga producenter.
b. Man skall bedriva sin verksamhet i landskapet Värmland.
c. Råvaran skall om möjligt komma från landskapet Värmland.
d. Råvaran, som alltid går att spåra till sitt ursprung, skall förädlas varsamt genom naturliga processer, utan onödiga tillsatser.

e. Man skall vilja gynna verksamheten genom samverkan mellan medlemmar.
f. Man skall sprida kunskap om Värmlandsmat och dess medlemmar.
g. Miljömedvetenhet skall genomsyra verksamheten.
h. Medlem förbinder sig att produkter som saluförs i föreningens namn skall uppfylla ovan angivna kriterier.

När en medlem går ur föreningen raderas alla kontaktuppgifter enligt GDPR.

Medlemsavgift

Vid inträde i föreningen betalas en inträdesavgift på 700 SEK. Detta är en engångsavgift som inte återbetalas vid eventuellt utträde. Varje år betalas en serviceavgift på 750 SEK. Moms tillkommer på serviceavgiften. Föreningen är en producentförening varför privatpersoner inte kan bli medlemmar.

Stödmedlem – privatpersoner

Privatpersoner kan bli stödmedlemmar och på så sätt bidra till fortsatt stöd till småskalig produktion i Värmland. Avgiften för stödmedlemmar är 100 SEK per år och sätts in på Plusgiro 209530-5. Ange namn och mail-adress.

Det värmländska skafferiet

Vi har en unik mångfald i Värmland genom vårt landskaps slätter nere vid Vänern, våra dalgångar och dess beteslandskap samt skogen och alla sjöarna.

Spannmål, skrädmjöl, potatis, grönsaker, mjölk, getost, ägg, griskött, nötkött, lammkött, honung, kalkon, fisk, älg, hjort, svamp, bär, örter mm.mm.mm.

En mångfald av produkter och ett landskap format av nuvarande företagare, samt tidigare generationers arbete och medvetna val.

Denna webbsida är till för dig som vill upptäcka allt det unika vi har i vår närhet. Vi försöker här med gemensamma krafter visa vad Värmland har att erbjuda, var du kan köpa produkterna och var du kan äta, samt uppleva det regionala skafferiet.

Fråga gärna efter ursprunget när du gör dina val. Fråga även efter det som inte finns på hyllorna eller på menyn. Dina aktiva medvetna val är av största betydelse!

När efterfrågan blir tillräckligt stor förändras utbudet, så har det alltid varit.

Se denna webbsida som en möjlighet att vara med och forma det värmländska landskapet och landsbygden, för oss själva och för kommande generationer.

Webbsidan ägs av den ideella föreningen Värmlandsmat och kom till under projektet ”Mat från Värmland”, som drevs av Hushållningssällskapet i Värmland. Projektet var finansierat med medel från Landsbygdsprogrammet, Sparbanksstiftelsen Alfa, LRF och övrig privat medfinansiering. Projektledare var Elsa Lund-Magnussen.

Andra Producentföreningar – om man hamnar på fel sida gränsen

Dalamat – Småskaliga Lokala Producenter i Dalarna

Dalslandsmat – Småskaliga Lokala Producenter i Dalsland

Resurscentrum för småskalig livsmedelsproduktion – för att hitta kurser och mera info

Eldrimner -Nationellt Resurscentrum

Lokalproducerat i Väst – Resurscentrum Västra Götaland