Björkaholms Bakarstuga 10 år!

Brödbild900220

Lördag den 14 maj firar vi 10-års-jubileum vid Björkaholms Bakarstuga i Lysvik! Kupong för gratis fika finns i alla brödpåsar som säljs kommande vecka! Mer information.