Kalender

REKO-ring Karlskoga
25 Sep – i Parkeringen vid Folkets park, Kga

Tisdagen den 25 september 18.00-18.30 överlämnas förbeställd och förbetald lokalproducerad mat på parkeringen vid Folkets hus i Karlskoga. För mer information och beställning se Facebooksidan. Obs! Om du inte hinner till denna utlämning finns även en utlämning samma dag i Kristinehamn 19.00-19.30. Läs mer.